Diagnostyka

Specjalistyczna konsultacja ortodontyczna
Wyciski i zdjęcia diagnostyczne
Opracowanie i przedstawienie indywidualnego planu leczenia