Pracownia RTG

Przychodnia Arcanus dysponuje pracownią rentgenowską. Posługujemy się najnowszą technologią znaną w dziedzinie radiologicznej diagnostyki obrazowej – radiografią cyfrową. Metoda ta chroni pacjenta przed zbędnym napromieniowaniem.

Zdjęcia pantomograficzne (rentgen panoramiczny, panorama)

Jest to technika radiologiczna używana w celu otrzymania pojedynczego zdjęcia struktur twarzy, na którym uwidacznia się jednocześnie wszystkie zęby, również te, które nie są widoczne w jamie ustnej (niewyrznięte i zatrzymane). Widoczne są również tkanki otaczające: tkanka kostna wyrostków zębodołowych, zatoki szczękowe, wyrostki żuchwy, uwidoczniona jest szczęka, żuchwa, łuki zębowe. Umożliwia to ocenę całego stanu uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi.

Dzięki uwidocznieniu wszystkich zębów wraz z strukturami sąsiadującymi, „panorama” jest niezwykle cennym badaniem przesiewowym, umożliwiającym wczesne wykrycie zmian patologicznych w kościach szczęki i żuchwy a także w stawach skroniowo-żuchwowych oraz w zatokach szczękowych. Zdjęcie pantomograficzne jest także niezbędne do leczenia implantologicznego oraz ortodontycznego.

Niewątpliwymi zaletami tego badania są: duży zakres obrazowania struktur kości twarzy i zębów, niska dawka promieniowania, wykonanie zdjęcia jest nieuciążliwe dla pacjenta, może być wykonane u pacjenta niezdolnego do otwarcia ust, krótki czas wykonania badania.

Zdjęcia cefalometryczne

Zdjęcia te umożliwiają bardzo dokładną diagnostykę wad ortodontycznych oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego.

Zdjęcie cefalometryczne to metoda obrazowania części twarzowej czaszki, która uwidacznia zarówno struktury kostne jak i skórę badanego.

Badanie cefalometryczne wykonywane jest na specjalnej przystawce, która jest częścią aparatu pantomograficznego.

Wyniki zdjęć wydajemy na płycie CD, wymagane jest skierowanie od lekarza.

Dla kobiet w ciąży:

Promieniowanie jonizujące jest niebezpieczne dla dziecka w okresie życia płodowego, a szczególnie w pierwszych tygodniach ciąży. Dlatego kobiecie w ciąży zdjęcie można wykonywać wyłącznie w sytuacji, kiedy korzyść zdrowotna wynikająca z wykonania badania przekracza ryzyko wynikające z napromienienia płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym mogą być przez pracownika pracowni poproszone o podpisanie niniejszego oświadczenia: „Zostałam poinformowana o zagrożeniu wynikającym z narażenia na promieniowanie jonizujące. Oświadczam, że nie jestem w ciąży i wyrażam zgodę na wykonanie badania.”

Aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa naświetlenia dziecka, podstawową jest tzw. „zasada 10 dni” – badania radiologiczne winny być wykonywane u kobiet miesiączkujących jedynie w pierwszych 10 dniach cyklu.

Jeżeli Pani wie, lub choćby podejrzewa że jest w ciąży,
prosimy powiadomić o tym technika RTG przed wykonaniem badania.